жилищен кредит

viki0998
  • Дата на публикуване: 16.11.2023
  • Прегледи 5
Описание

Дружеството „ЕРА България“ АД, ЕИК 148051151, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Моис Леви“ 28, ет. 3, оф. 5 е водещ Кредитен посредник, вписан в Регистъра на кредитните посредници на Българска народна банка (БНБ) с № BCI000024.