Адвокатска кантора Варна

Този линк е изтекъл
sima3ka33
  • Дата на публикуване: 19.07.2022
  • Прегледи 15
Описание

Адвокат Стефанова и партньори изготвяме договори за разпореждане и управление с недвижими имоти в град Варна. Адвокатска кантора „Стефанова и партньори“ има успешна практика в съдебни производства, свързани с оспорване действителността на сделки по разпореждане с недвижими имоти. Както и по искове за отмяна на действия, увреждащи кредиторите. Кантората ни съдейства ефикасно на гражданите и юридическите лица, при подаване на възражения и оспорване на подробни устройствени планове. Също при частични изменения на ПУП, ПЗР, ПУР и други, засягащи интересите им. ​Посетете нашият сайт https://stefanovalaw.com за повече информация и за връзка с наш сътрудник.