Геодезически услуги и оценки на недвижими имоти

firedesire
  • Дата на публикуване: 11.09.2023
  • Прегледи 7
Описание

Геодезически услуги, проекти за изменение на кадастралната карта, трасиране на поземлен имот или УПИ, проект за делба по кадастър, вертикално планиране, проектиране, трасиране на имот